Kuliah Umum "Inovasi Digital" bersama BI berlangsung hari Rabu, 17 Oktober 2018 ini dibuka langsung oleh Rektor UNBARI dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II, Ibu Hj. Fathiyah, M.Si. yang didampingi oleh Dekan FE-UNBARI, Ibu Dr. Hj. Arna Suryani, M.Ak., AK, CA. beserta jajarannya, serta dosen dan mahasiswa FE-UNBARI

Sebaran Matakuliah Ekonomi Pembangunan

 

Semester I

No

Kode MK

Mata Kuliah

SKS

Status

MK Prasyarat

1

UBN 21101

Agama

2

Wajib

 

2

UBN 21102

Pancasila

2

Wajib

 

3

UBF  21101

Pengantar Ekonomi Mikro

3

Wajib

 

4

UBP  21101

Pengantar Ekonomi Pembangunan

3

Wajib

 

5

UBP  21104

Dasar-Dasar Akuntansi

3

Wajib

 

6

UBP  21102

Matematika Ekonomi I

3

Wajib

 

7

UBR 21101

Bahasa Inggris

2

Wajib

 

8

UBP  21103

Statistik I

3

Wajib

 

Jumlah

21

 

 

Semester II

 

No

Kode MK

Mata Kuliah

SKS

Status

MK Prasyarat

 

1

UBP 21204

Pengantar Bisnis

3

Wajib

 

 

2

UBP 21205

Bahasa Inggris Ekonomi

3

Wajib

Bahasa Inggris I

 

3

UBF21206

Pengantar Ekonomi Makro

3

Wajib

 

 

4

UBP 21207

Statistik II

3

Wajib

Statistik I

 

5

UBP 21208

Matematika Ekonomi II

3

Wajib

Matematika Ekonomi  I

 

6

UBP 21209

Teori Ekonomi Mikro I

3

Wajib

Peng.Eko.Mikro

 

7

UBN 21203

Kewarganegaraan

2

Wajib

 

 

8

UBR 21202

Ilmu Alamiah Dasar

2

Wajib

 

 

Jumlah

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester III

 

No

Kode MK

Mata Kuliah

SKS

Status

MK Prasyarat

 

1

UBP 21310

Ekonomi Moneter I

3

Wajib

Peng.Eko.Makro

 

2

UBF 21303

Aplikasi Komputer

3

Wajib

 

 

3

UBP 21311

Ekonomi Koperasi

3

Wajib

 

 

4

UBP 21312

Statistik Non Parametrik

3

Wajib

 

 

5

UBP 21313

Teori Ekonomi Makro I

3

Wajib

Peng.Eko Makro

 

6

UBP 21314

Ekonomi Internasional

3

Wajib

 

 

7

UBP 21315

Ekonomi Pembangunan I

 

3

Wajib

Pengantar Eko.Pembangunan

 

8

UBP  21631

Ekonomi Kependudukan *

3

Pilihan

 

 

Jumlah

24

 

 

 

                     

 

 

 

 

Semester IV

 

No

Kode MK

Mata Kuliah

SKS

Status

MK Prasyarat

 

1

UBP 21416

Ekonomi Publik I

3

Wajib

Teori Ekonomi.Mikro I

 

2

UBP 21417

Teori Ekonomi Mikro II

3

Wajib

Teori Ekonomi Mikro I

 

3

UBP 21418

Evaluasi Proyek

3

wajib

 

 

4

UBP 21419

Eko.SDA dan Lingkungan

3

Wajib

 

 

5

UBP 21420

Perencanaan Pembangunan

3

Wajib

Eko.Pembangunan I

 

6

UBP 21421

Ekonomi Sumberdaya Manusia

3

Wajib

 

 

7

UBP 21439

Akuntansi Sektor Publik

3

Wajib

 

 

Jumlah

21

 

 

 

 

Semester V

 

No

Kode MK

Mata Kuliah

SKS

Status

MK Prasyarat

 

1

UBP 21523

Teori Ekonomi Makro II

3

Wajib

Teori Eko.Makro I

 

2

UBP 21535

Bank & Lembaga Keu.Lain

3

Wajib

 

 

3

UBP 21525

Ekonometrika

3

Wajib

Statistik I

 

4

UBP 21526

Ekonomi Keu.Daerah *

3

Pilihan

 

 

5

UBP 21527

Ekonomi Pembangunan II

3

Wajib

Ekonomi Pembangunan I

 

6

UBP 21528

Ekonomi Perencanaan Wilayah *

3

Pilihan

 

 

7

UBP 21529

Ekonomi Islam

3

Wajib

 

 

8

UBP21524

Perekonomian Indonesia

3

Wajib

 

 

9

UBP21540

Hukum Bisnis

2

Wajib

 

 

Jumlah

26

 

 

 

 

Semester VI

No

Kode MK

Mata Kuliah

SKS

Status

MK Prasyarat

1

UBN 21604

Bahasa Indonesia

2

Wajib

 

2

UBP  21630

Metodologi Penelitian

3

Wajib

 

3

UBP  21632

Administrasi Pembangunan *

3

Pilihan

 

4

UBP  21633

Ekonomi Moneter II

3

Wajib

Eko.Moneter I

5

UBP  21634

Sejarah Pemikiran Ekonomi

3

Wajib

 

6

UBR  21603

Budaya Melayu

2

Wajib

 

7

UBP  21636

Kewirausahaan

3

Wajib

 

Jumlah

19

 

 

 

 

 

Semester VII

No

Kode MK

Mata Kuliah

SKS

Status

MK Prasyarat

1

UBP 21737

Ekonomi Industri

3

Wajib

 

2

UBP 21738

Ekonomi Regional

3

Wajib

 

3

UBP 21739

Ekonomi Publik II*

3

Pilihan

 

4

UBP21741

Sistim Ekonomi

3

Pilihan

 

5

UBP21742

Seminar Perencanaan Pembangunan

3

Pilihan

 

Jumlah

15

 

 

 

 

 

Semester VIII

No

Kode MK

Mata Kuliah

SKS

Status

MK Prasyarat

1

UBR 21804

KKN

4

Wajib

 

2

UBF 21803

Skripsi

4

Wajib

 

Jumlah

8

 

 

 

Dosen

 
 

Newsletter

Pastikan Anda tidak melewatkan kejadian menarik dengan bergabung dengan program buletin kami.